Informationen für Anfänger

Parketschoner

www.musikalienhandel.de
www.paganino.de

Kolophonium

www.saitenhandel.de
www.paganino.de

Stimmgerät

www.paganino.de

Celloschulen

Der Cello-Bär www.paganino.de
Sassmannshaus Band 1 www.paganino.de

Etuden

Lee www.stretta-music.com
Dotzauer www.paganino.de

Cellosaiten

www.saitenhandel.de
www.paganino.de

Anfahrt:Unterricht an Musikschulen

Ich unterrichte an der Musikschule Friedrichshafen und der Musikschule Meckenbeuren.